Menu-červená-vína

Červená vína

Bílá vína

Menu-Rosé-vína

Rosé

Menu-Reserve-vína

Reserve

Menu-Sekt-vína

MAGNUM

Doplňky

Vaše etiketa

Můj účet

Košík

Doprava zdarma

Obchodní podmínky

Na těchto webových stránkách je provozován elektronický obchod https://vino-hradil.cz nabízející k prodeji víno osobám starším 18.let. Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží popsané prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy prodávajícího s koncovým zákazníkem výslovně neupravené tímto pravidlem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy související.

Ceny a objednávky:
Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Ceny na webových stránkách víno-hradil.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny. U objednávek jsou ceny uvedeny včetně DPH. Tento internetový obchod si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Hlavní způsob objednání je v internetovém obchodě naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky. Objednávat lze také telefonicky nebo e-mailem, pokud není možno objednat přes tento internetový obchod. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího.

Dopravné / doručení zásilky / Vám nebude účtováno pokud nakoupíte za více jak 10.000,- bez DPH.

Předání zboží:
Podle zákona 65/2017 § 11 ods.5 patného od 31.5.2017 Vám nebude přepravcem ( Toptrans ) alkohol vydán pokud jste mladší 18ti let.
Kupující při objednání zboží souhlasím také s tím, že při převzetí zboží bude ověřen jeho věk přímo dopravcem spol. Toptrans.

Neodebrání zboží kupujícím: Každá objednávka je závazná a řídí se Občanským zákoníkem a našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží včetně balícího materiálu. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a s úhradou těchto nákladů v případě neodebrání zboží. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny specializované společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.“ Vyjímku tvoří případy, kdy dopravce nedodá objednané zboží.

Způsob platby:
Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

Záruka a reklamace:
Práva a povinnosti prodávajícího: Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. telefonicky.

Práva a povinnosti kupujícího: Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která je uvedena v e-shopu. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě, po vyplnění nákupního koše.. jsou včetně DPH. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případném poškození zásilky. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

Elektronická evidence tržeb
Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné nové povinnosti.

Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Informační povinnost prodejce
Prodávající má povinnosti informovat své zákazníky o tom, že zákazník nakupuje u prodávající, který má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku.

Obsahem informačního oznámení je
• text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
• text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na prodejně nebo na internetových stránkách tzv. e-shopů. Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné.

Účtenka
Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, kartou, poukázkami (např. stravenkami) nebo dalšími obdobnými způsoby, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci (v případě karetních transakcí), jestliže tento okamžik nastal dříve.

Zákazník nemá povinnost převzít od prodávajícího účtenku. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme. Na rozdíl od Itálie nebo Chorvatska u nás nebude zákazník za nepřevzetí účtenky nijak pokutován.

Na druhou stranu zákazník v ceně výrobku nebo služby platí DPH a očekává, že obchodník peníze určené pro veřejný rozpočet státu řádně odvede. Tím, že účtenku zákazník převezme, napomáhá tomu, že se tak i stane. Prodávající nezasílá Finanční správě žádné informace o zákazníkovi ani o konkrétních položkách jeho nákupu, resp. Finanční správu zajímá pouze celková výše tržby, kterou prodávající přijme.

Předání účtenky
Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž prodávající může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooh). Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k osobnímu kontaktu prodávajícího a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a prodávajícím shoda.

Ověření účtenky u správce daně
Prodávající evidující tržby má povinnost zaslat Finanční správě údaje o každé přijaté evidované tržbě a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákazník si bude moci zadáním vybraných údajů uvedených na účtence ověřit, zda prodávající opravdu řádně přijatou tržbu za jeho nákup v systému Finanční správy zaevidoval. V případě zaevidování tržby v běžném režimu si může tuto skutečnost zákazník ověřit bezprostředně po nákupu. V případě výpadku internetu by pak mohla být tržba zaevidovaná se zpožděním, resp. informace o zaevidování nebude na portálu k dispozici okamžitě, ale nejpozději do 48 hodin. V případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu si bude moci zákazník tuto skutečnost ověřit nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.

Údaje uváděné na účtence

Prodávající je na účtenku povinen uvádět:

• fiskální identifikační kód (FIK),
• své daňové identifikační číslo (DIČ),
• označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
• označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
• pořadové číslo účtenky,
• datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
• celkovou částku tržby,
• bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
• údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
a v určitých případech také:
• DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel – pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na účtence nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele.
• podpisový kód poplatníka (PKP) – pokud účtenka z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu.
• Zdroj: etrzby.cz

Ochrana osobních údajů:
Politika nakládání s osobními údaji je na samostatné stránce: https://n.vino-hradil.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Upozornění:

Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů platí, že ten, kdo účtenku obdrží, nemůže s takto získaným rodným číslem dále neoprávněně nakládat nebo číslo neoprávněně využívat, neboť by se tím dopustil správního deliktu podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Provozovatel:
E-Shop – Vinný sklep Měšice u Tábora
Chýnovská 131 Tábor Měšice 391 56
Tel: 608024843 Ičo: 40698246

THINC Pure products are only for use in states where the sale and consumption of such products are legal.

Ověření věku

Kliknutím na vstoupit souhlasíte že jste starší 18 let a souhlasím s podmínkami.

Nebo

Pijte zodpovědně.