Menu-červená-vína

Červená vína

Bílá vína

Menu-Rosé-vína

Rosé

Menu-Reserve-vína

Reserve

Menu-Sekt-vína

MAGNUM

Doplňky

Vaše etiketa

Můj účet

Košík

Doprava zdarma

Ochrana osobních údajů

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Kontaktní údaje správce:

E-shop Víno Hradil Holcman Jiří
Vinný sklep Měšice u Tábora
Sídlo: Chýnovská 131, Tábor Měšice 391 56
IČO: 40698246
Tel.: 608 024 843 E-mail: jirka@vino-hradil.cz

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem doručení objednané zásilky nebo realizaci nabízené služby na základě plnění uzavřené smlouvy.

K doručení zásilky potřebujeme:

– Jméno a příjmení

– Dodací adresu

– Fakturační adresu

– Email

– Platební údaje dle typu platby.

– Datum objednávky

– IP adresu, ze které byla objednávka provedena

U registrovaných zákazníků dále evidujeme:

– Datum posledního přihlášení

– Seznam produktů, které si zákazník přidal do seznamu přání

– Seznam hledaných výrazů v našem obchodě (za účelem rozšíření našeho sortimentu)

– Použité slevové kupony

– Dodatečný souhlas s odběrem novinek (odvolatelný)

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při odeslání objednávky, a to k těmto účelům:

– Informování o stavu objednávky

– Doručení objednaného zboží

– Založení osobního účtu s možností nastavení vašeho soukromí

– Vyřízení případné reklamace

Kromě souhlasu s odběrem novinek uchovávaná data zásadně nepoužíváme k marketingovým účelům!

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?
E-shop nevyužívá napojení na aplikace třetích stran, kromě sledování statistik návštěvnosti v systému Google Analytics. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Pokud jste neodeslal objednávku a nemáte vytvořený osobní účet, tak e-shop nepředal žádná osobní data aplikaci třetí strany.

Kdo patří mezi třetí strany?

Provozovatel eshopu je Jiří Holcman (IČ: 40698246).
Zpracovatelem statistik návštěvnosti je Google.

Doba zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy. Tato doba je 2 roky.
Řídíme se vznikem kupní smlouvy, který začíná doručením objednávky (a trvá dva roky) nebo dobou trvání registrace zákazníka v našem e-shopu.

Po této době archivujeme pouze zákonem dané dokumenty.

Jak využíváme Cookies
Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh e-shopu a zlepšení uživatelského dojmu (například předvyplnění formulářů z dřívější návštěvy zákazníka). Ukládáme oblíbené produkty, produkty přidané do košíku nebo produkty v porovnání.
Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické účely (viz. Google Analytics).
Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní a jsou uloženy v prohlížeči na straně zákazníka.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme? Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
1. Anonymizace osobních údajů.

2. Proces pravidelné kontroly systému a nakládání s údaji.

3. Víceúrovňová ochrana HW (antivir, antispam, denní zálohy).

4. Šifrovaný přenos dat prostřednictvím certifikátu a protokolu HTTPS.

5. Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.

6. Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

7. Správa obchodu z prověřených zařízení.

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud jste naším zákazníkem (odeslal jste alespoň jednu objednávku nebo jste se vědomě zaregistroval/a), je vám zpřístupněn osobní účet. Zde v záložce GDPR report si můžete vyžádat přehled osobních dat, které o vás ukládáme a za jakým účelem je zpracováváme. O GDPR report požádáte vložením emailové adresy a následným potvrzením vlastníka emailu kliknutím na odkaz ve zprávě.

Dále v osobním účtu máte možnost řídit souhlasy s používáním vašich osobních dat a je zde možnost, také odvolat souhlasy nebo celý váš účet a vaše osobní údaje smazat (právo být zapomenut).

Obecná ustanovení?

1. Zákazník poskytuje své osobní údaje prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

2. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– Požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení,

– Požadovat na prodejci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav

5. Požádá-li kupující o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.

6. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

7. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

Veškeré další dotazy prosíme posílejte na email jirka@vino-hradil.cz. 

THINC Pure products are only for use in states where the sale and consumption of such products are legal.

Ověření věku

Kliknutím na vstoupit souhlasíte že jste starší 18 let a souhlasím s podmínkami.

Nebo

Pijte zodpovědně.