Vaše Etiketa - Víno Hradil

Vaše Etiketa


Firmám i fyzickým osobám zajistíme firemní etikety na lahev již od 24 kartonů (144.lahví)

Kvalitní víno je dárkem jež nikoho neurazí. Víno lze zahrnout do daňových nákladů. Plátci DPH si mohou uplatnit nárok na vrácení 21% z prodejní ceny. Víno jako daňově uznatelný náklad lze považovat tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky. Jedná se o tiché víno (nikoliv šumivé) Cena jedné lahve nesmí překročit částku 500 Kč bez DPH Víno musí být označeno logem společnosti, aby splnilo podmínku reklamního a propagačního předmětu tyto etikety Vám můžeme dle Vašich požadavků nechat vyrobit.


Příklad: