Víno s vlastní etiketou Hradil

Vaše etiketa

Firmám i fyzickým osobám zajistíme firemní etikety na lahev.

Kvalitní víno je dárkem jež nikoho neurazí. Víno lze zahrnout do daňových nákladů. Plátci DPH si mohou uplatnit nárok na vrácení 21% z prodejní ceny. Víno jako daňově uznatelný náklad lze považovat tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:
Jedná se o tiché víno (nikoliv šumivé) Cena jedné lahve nesmí překročit částku 500 Kč bez DPH
Víno musí být označeno logem společnosti, aby splnilo podmínku reklamního a propagačního předmětu tyto etikety Vám můžeme dle Vašich požadavků nechat vyrobit.


V této kategorii nejsou žádné výrobky.